Một trong những yếu tố quan trọng và nền tảng tạo nên uy tín cho  Hantex là chất lượng và tiến độ đã được các đối tác công nhận. Trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, HANTEX đã chọn cho mình một hướng đi đúng đắn là nâng cao chất lượng để đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

Mục tiêu chiến lược của HANTEX là liên tục đổi mới, tăng cường đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm mà trọng tâm là lĩnh vực dệt may, tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

Thông điệp

Mỗi thành viên của “HANTEX” phải luôn có ý thức phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức và trình độ, luôn chủ động say mê để làm chủ công việc của mình, luôn thân ái giúp đỡ nhau cùng tạo sức mạnh để cùng chung vai đưa HANTEX ngày càng mạnh hơn đi đến chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của HANTEX là đem lại chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong hệ thống, đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chính sách chất lượng

 HANTEX  đảm bảo chất lượng trong mỗi công trình, mỗi sản phẩm và mỗi việc làm. HANTEX luôn tôn trọng khách hàng. Luôn phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu vượt trên mong đợi của họ.

HANTEX không ngừng đào tạo nguồn nhân lực, mở cửa đón nhận thành viên mới. Tăng cường đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn.

HANTEX đã thiết lập được hệ thống chuẩn hóa về công tác an toàn – vệ sinh lao động,  đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo người lao động có sức khỏe tốt, được trang bị kiến thức và thiết bị cần thiết làm việc trong môi trường an toàn; với phương châm những người tạo dựng sản phẩm trên các thị trường là người đầu tiên được hưởng nhận “chất lượng sống mới”.